27-09-2019

7.00 – za grzeszników tzn. nas wszystkich, za konających i mających wkrótce odejść do Pana
7.00 – + śp. Grażyna JOTKO gregoriańska 30
8.30 – o łaskę dobrej śmierci dla Urszuli, Jerzego, Anny, Wojciecha, ich krewnych i wszystkich z ich rodzin
12.00 – + śp. Kazimierz KRUPIŃSKI 27 rocz. śm., Kazimiera oraz ich rodzice
18.00 – ZA ZMARŁYCH