03-10-2019

7.00 – + śp. Andrzej WOJTAŚ 1 rocz. śm. i zmarli z rodziny SMOLAGÓW i OCIEPÓW
8.30 – + śp. ks. Wilhelm HAJDUK gregoriańska 4
12.00 – + śp. Jan ZWOLIŃSKI gregoriańska 4
18.00 – + śp. Jan 14 rocz. śm., Zofia 7 rocz. śm.