04-11-2019

7.00 – + śp. Leon ŁUKASIEWICZ gregoriańska 1
7.00 – + śp. Antoni, Tadeusz, Alojzy, Władysław, Józefa(f), Helena
8.30 – + śp. Teresa BISKUP gregoriańska 9
12.00 – + śp. Zofia, Jan, Marianna, zmarli krewni z obojga stron, wszyscy zmarli z ich rodzin, oraz dusze w czyśćcu cierpiące za które imiennie nikt się nie modli
18.00 – + śp. rodziców: Janina i Marian NOWACKICH, Helena i Franciszek JAŃCZUK, Kazimierz JAŃCZUK, Aniela, Eugeniusz, Jarosław CHMIEL
18.00 – + śp. z rodziny siostry Miriam