27-11-2019

7.00 – + śp. dusze w czyśćcu cierpiące
8.30 – o łaskę dobrej śmierci dla Urszuli, Jerzego, Anny, Wojciecha, ich krewnych i wszystkich z ich rodzin
12.00 – + śp. Leon ŁUKASIEWICZ gregoriańska 24
18.00 – W INTENCJACH ŻYJĄCYCH