27-12-2019

7.00 – dusze w czyśćcu cierpiące
7.00 – + śp. Ewa SURMACZ z d. GRĘDA gregoriańska 27
8.30 – o łaskę dobrej śmierci dla Urszuli, Jerzego, Anny, Wojciecha, ich krewnych oraz wszystkich z ich rodzin
12.00 – o niebo i udział w Zwycięstwie Jezusa nad śmiercią dla śp. Mariana i Zdzisława URBACH w 9 rocz. śm. i dla zm. z rodziny URBACH, PIASECKICH, BĘDNARCZYK, DZIĘGIELEWSKICH, aby mogli na wieki oglądać Ciebie swojego Stwórcę i Odkupiciela
18.00 – za zmarłych