05-02-2020

7 00 – + śp. Czesław CHMIELEWSKI (od Rysia i Jadzi z rodziną)
8.30 – + śp. Zbigniew GALANT 5 gregoriańska
12.00 – + śp. Anna, Kazimierz, Marianna MALINOWSCY
18.00 – + śp. Franciszek, Katarzyna CIEPLIŃSKICH, Marian CIEPLIŃSKI, Irena GOZDUR i zm. z rodzin