06-02-2020

7.00 – + śp. Zbigniew GALANT 6 gregoriańska
8.30 – za grzeszników tzn. nas wszystkich, konających i mających wkrótce odejść do Pana
12.00 – dziękczynna za uzdrowienie Macieja
18.00 – za zmarłych