13-03-2020

7.00 – w intencji Michała o wszystkie łaski potrzebne do dobrego życia duchowego i do zbawienia
8.30 – w intencji dusz w czyśćcu cierpiących
12.00 – + śp. Zbigniew GALANT 13 gregoriańska
18.00 – za zmarłych