29-03-2020

7.00 – z okazji 20 rocz. uzyskania łaski trzeźwości Stanisława
8.30 – dziękczynna w 50 rocz. przyjęcia chrztu świętego przez Macieja o Boże błogosławieństwo i opiekę MBF dla całej rodziny
10.00 – + śp. Weronika, Bolesław KORNISZUK i zm. z rodziny KORNISZUK i MALESZA
11.30 – ZA PARAFIAN
13.00 – + śp. Janina 44 rocz. śm., Jan 1 rocz. śm.
18.00 – za grzeszników, konających i wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące
19.00 – + śp. Zbigniew GALANT 29 gregoriańska