01-04-2020

7.00 –
8.30 – + śp. Aleksandra(f), Antoni DĄBROWSCY i zm. z obojga stron
12.00 – + śp. Zofia LANDSBERG 37 rocz. śm. i z jej rodziny LANDSBERG
18.00 – za żyjących