03-04-2020

7.00 – w intencji Emilii w 20 rocz. urodzin o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski
8.30 – o łaskę dobrej śmierci dla Urszuli, Jerzego, Anny, Wojciecha, ich krewnych i wszystkich z ich rodzin
12.00 – + śp. Józefa(f) 14 rocz. śm., Alfons, ks. Czesław, Zbigniew i zm. z rodziny
18.00 – za zmarłych