13-04-2020

7.00 – + śp. Kazimierz, Franciszka(f), Wincenty
8.30 – + śp. Władysław SAMBORSKI i zm. z obojga stron o miłosierdzie Boże i dar nieba
10.00 – + śp. Janina 10 rocz. śm., Władysław 17 rocz. śm., Jan 19 rocz. śm. z rodziny GODZISZEWSKICH
10.00 – + śp. Katarzyna BONTER 14 rocz. śm. i zm. z rodziny BONTER i DUDÓW
11.30 – ZA PARAFIAN
13.00 – + śp. Jan, Zofia, Katarzyna, Józef
18.00 – + śp. Marta, Franciszek, Marianna, Michał, Eugeniusz