19-02-2019

7.00 – + śp. Maria IBER- 18 gregoriańska
8.30 – O łaskę nawrócenia dla Katarzyny i Krzysztofa
12.00 – Za grzeszników tj. nas wszystkich, za konających i mających wkrótce odejść do Pana
18.00 – + śp. Helena KOBIEROWSKA
18.00 – + śp. Zofia NAWROT- 23 gregoriańska