17-04-2020

7.00 – + śp. Leonard, Antonina, Maciej
8.30 – + śp. Zbigniew GALANT
12.00 – w intencji dusz w czyśćcu cierpiących
18.00 – za zmarłych