20-04-2020

7.00 – Uwielbienie Miłości Bożej za nasze zbawienie, oraz przebłagalna za grzech nasze i całego świata
8.30 – + śp. Julian SITKO tydzień po śmierci
12.00 – + śp. Tadeusz ROSTEK 14 rocz. śm.
18.00 – + śp. Elżbieta 3 rocz. śm.