27-04-2020

7.00 – w intencji dusz w czyśćcu cierpiących
7.00 – uwielbienie Miłości Bożej za nasze zbawienie, oraz przebłagalna za grzechy nasze i całego świata
8.30 – w intencji rodziny ZIEZULA o Boże błogosławieństwo i opiekę MBF
12.00 – + śp. Jan USZAK 8 gregoriańska
18.00 – + śp. Danuta DOMAGALSKA i za wszystkich, którzy zginęli w czasie pożaru w Kaskadzie