29-04-2020

7.00 – + Jan USZAK 10 gregoriańska
7.00 – uwielbienie Miłości Bożej za nasze zbawienie, oraz przebłagalna za grzechy nasze i całego świata
8.30 – w intencji wiadomej Panu Bogu
12.00 – + śp. Bronisława(f) i Feliks, Władysław
18.00 – za żyjących