06-05-2020

7.00 – + Jan USZAK 17 gregoriańska
7.00 – uwielbienie Miłości Bożej za nasze zbawienie, oraz przebłagalna za grzechy nasze i całego świata
8.30 – + śp. Bolesław ULATOWSKI 4 gregoriańska
12.00 – za konających oraz dusze w czyśćcu cierpiące (6)
18.00 – za żyjących