18-05-2020

7.00 – + śp. Krzysztof LINOWSKI 8 gregoriańska
7.00 – + śp. Stanisław GUDZIAK
7.00 – uwielbienie Miłości Bożej za nasze zbawienie, oraz przebłagalna za grzechy nasze i całego świata
8.30 – w intencji wiadomej Panu Bogu
12.00 – + śp. Zofia, Jan, Marianna, zbawieni krewni z obojga stron i wszyscy z ich rodzin
18.00 – + śp. Bolesław ULATOWSKI 16 gregoriańska
18.00 – + śp. Jan USZAK 29 gregoriańska