29-05-2020

7.00 – dziękczynna za 80 lat życia z prośbą o Boże błogosławieństwo dla Jubilatki i całej rodziny
7.00 – uwielbienie Miłości Bożej za nasze zbawienie, oraz przebłagalna za grzechy nasze i całego świata
8.30 – + śp. Bolesław ULATOWSKI 27 gregoriańska
12.00 – + śp. Krzysztof LINOWSKI 19 gregoriańska
18.00 – za zmarłych