03-06-2020

7.00 – + śp. Jan PŁUCIENNIK 2 gregoriańska
7.00 – przebłagalna za grzechy aborcji, nieczystości, komunizmu i modernizmu (5)
8.30 – + śp. Krzysztof LINOWSKI 24 gregoriańska
12.00 – za grzeszników tzn. nas wszystkich, konających i mających wkrótce odejść do Pana
18.00 – za żyjących