05-06-2020

7.00 – w intencji Jakuba z racji 35 rocz. urodzin o łaskę nawrócenia i wiary
7.00 – przebłagalna za grzechy aborcji, nieczystości, komunizmu i modernizmu (7)
8.30 – + śp. Jan PŁUCIENNIK 4 gregoriańska
12.00 – + śp. Krzysztof LINOWSKI 26 gregoriańska
18.00 – za zmarłych