10-06-2020

7.00 – + śp. rodziców: Waleria i Władysław i braci: Jan, Kazimierz
8.30 – + śp. Jan PŁUCIENNIK 9 gregoriańska
12.00 – + śp. Stefania STEFAŃCZUK 7 rocz. śm, Mieczysław STEFAŃCZUK, Katarzyna CWOJDZIŃSKA
18.00 – za żyjących