29-06-2020

7.00 – w intencji Jaromira w 56 rocz. urodzin o Boże błogosławieństwo i opiekę MBF
12.00 – dziękczynna za 65 lat życia Mirosławy MARYSZ z prośbą o potrzebne łaski, a zwłaszcza łaskę zdrowia, dary Ducha Świętego i opiekę MBF
18.00 – + śp. Mirosław, Irena DREWEK
18.00 – + śp. Jan PŁUCIENNIK 28 gregoriańska