27-02-2019

7.00 – W intencji wszystkich dusz w czyśćcu cierpiących
7.00 – + śp. Lech POLEWCZYŃSKI- 25 rocz. śmierci
8.30 – O łaskę dobrej śmierci dla Urszuli, Jerzego, Anny, Wojciecha, ich krewnych i wszystkich z ich rodzin
12.00 – + śp. Maria IBER- 26 gregoriańska
18.00 – ZBIOROWA W RÓŻNYCH POTRZEBACH