01-08-2020

7.00 – + śp. Bronisława PIASECKA 2 rocz. śm. i dla wszystkich zmarłych z rodziny PIASECKICH, DZIĘGIELEWSKICH, aby mogli na wieki oglądać Ciebie swojego Stwórcę i Odkupiciela- proszę o niebo i udział w zwycięstwie Jezusa nad śmiercią
7.00 – + śp. Reinhold NOWAK 21 gregoriańska
12.00 – 45 rocz. ślubu Urszuli i Adama KORCZYŃSKICH, dziękczynna i o dalsze Boże błogosławieństwo i opiekę MBF
18.00 – 50 rocz. ślubu Teresy i Józefa SZLENDAK o zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę MBF
20.00 – wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi za grzechy całego świata