04-08-2020

7.00 – w 28 rocz. ślubu Lidi i Grzegorza KALCZYŃSKICH o Boże błogosławieństwo i opiekę MBF
12.00 – + śp. Zofia, Jan, Marianna, zm. krewni z obojga stron i wszyscy z ich rodzin
18.00 – + śp. Reinhold NOWAK 24 gregoriańska