10-08-2020

7.00 – za siostrę Miriam
12.00 – o łaskę dobrej śmierci dla Urszuli, Jerzego, Anny, Wojciecha, ich krewnych i wszystkich z ich rodzin
18.00 – + śp. Reinhold NOWAK 30 gregoriańska