31-08-2020

7.00 – dziękczynna za 35 lat małżeństwa Małgorzaty i Stanisława RODZIEWICZ o Boże błogosławieństwo dla Jubilatów i ich dzieci
8.30 – + śp. rodziców: Barbara, Maksymilian, rodzeństwo: Zachariasz, Anna, Julian
12.00 – + śp. rodziców: Stefania, Władysław BUCZEK, bracia: Władysław, Zdzisław
18.00 – + śp. Czesław CHMIELEWSKI 9 gregoriańska