27-08-2020

7.00 – + śp. Stanisława(f) PIETRASZKIEWICZ 11 rocz. śm. i jej zm. rodziców i rodzeństwo
12.00 – + śp. Franciszek KRZEMIŃSKI
18.00 – + śp. Czesław CHMIELEWSKI 5 gregoriańska