10-09-2020

7.00 – + śp. Marianna GAJCY 10 gregoriańska
8.30 – + śp. Czesław CHMIELEWSKI 19 gregoriańska
12.00 – + śp. Adolf ABRAMIUK 9 rocz. śm.
18.00 – + śp. Rafał KURIATA 14 rocz. śm.
18.00 – + śp. Zbigniew SZWARCZEWSKI 4 rocz. śm. i zm. z rodziny SZWARCZEWSKICH, PUŚCIANÓW, OLBRYSIÓW