06-03-2019

7.00 – + śp. Józef, Stefan, Józef o łaskę nieba
8.30 – Wynagradzająca Najświętszemu Sercu Pana Jezusa za grzechy popełnione przez ofiarodawcę, jej najbliższych z prośbą o łaskę do powstania z nich
12.00 – + śp. Krzysztof o dar nieba
18.00 – + śp. Rozalia MIZIŃSKA- 1 gregoriańska
19.00 – + śp. Teresa BORKOWSKA- 7 gregoriańska