16-11-2020

7.00 – + śp. Jadwiga i Maciej KIDA o radość życia wiecznego
8.30 – + śp. Bogumiła PAPIERNIK 5 gregoriańska
12.00 – + śp. Irena i Jan BIAŁYCH, dziadków z obojga stron, Czesław BRONECKI, Dorota i wszystkich zm. z rodziny BIAŁYCH i PROSOŁOWSKICH
18.00 – za żywych i zmarłych członków Apostolstwa Dobrej Śmierci. Dla żywych- o dobrą i świętą śmierć, a dla zmarłych o życie wieczne
18.00 – w intencji Beaty z okazji urodzin, dziękczynna z prośbą o potrzebne łaski i w intencji Szymona z okazji 14 rocz. urodzin o potrzebne łaski i Boże błogosławieństwo