18-11-2020

7.00 – + śp. Czesława(f), Stanisław, Karol
7.00 – + śp. Bogumiła PAPIERNIK 7 gregoriańska
8.30 – + śp. Ewa, Stanisław, Teresa(córka)
12.00 – + śp. Witold SADOWSKI 3 rocz. śm.
18.00 – za żyjących