24-11-2020

7.00 – w intencji ks. Mirosława STĘPNIA TChr o łaskę zdrowia (1/30)
7.00 – + śp. Bogumiła PAPIERNIK 13 gregoriańska
8.30 – + śp. Wanda RABENDA 32 rocz. śm. i zm. z rodziny STASIAK, ANTKOWIAK, KARWAN
12.00 – + śp. Zdzisław 1 rocz. śm.
18.00 – + śp. Stefania GRZYB 28 rocz. śm.