01-12-2020

6.30 – + śp. Wanda, Kazimierz z racji urodzin i rocznicy ślubu
6.30 – + śp. Bronisława(f), Józef z rodziny PLUST, Stanisława(f), Bolesław z rodziny MOTUS
8.30 – o opiekę Bożą nad Kamilą(f) i jej synem Franciszkiem
12.00 – + śp. Zygmunt RYCHLIK 14 rocz. śm. i zm. z rodziny RYCHLIKÓW, RUSINKÓW, MAGOCHÓW
18.00 – + śp. Bogumiła PAPIERNIK 20 gregoriańska
18.00 – w intencji ks. Mirosława STĘPNIA TChr o łaskę zdrowia (8/30)