08-12-2020

6.30 – + śp. Bogumiła PAPIERNIK 27 gregoriańska
6.30 – w int. Izabeli i Norberta ĆWIKLIŃSKICH o błog. Boże i opiekę MBF i dla rodziny SKUZA, SZCZEPAŃSKICH
6.30 – o łaskę dobrej śmierci dla Urszuli, Jerzego, Anny, Wojciecha, ich krewnych i wszystkich z ich rodzin
8.30 – w intencji Klaudii, Anny, Piotra o Boże błogosławieństwo i opiekę MBF i za dusze w czyśćcu cierpiących
12.00 – w intencji dzieci objętych modlitwą różańcową rodziców, za dzieci z rodzin dysfunkcyjnych oraz za ks. Proboszcza i księży posługujących w tej parafii
18.00 – + śp. Danuta BUKOWIECKA 5 rocz. śm.
18.00 – w intencji ks. Mirosława STĘPNIA TChr o łaskę zdrowia (15/30)