16-12-2020

6.30 – za Katarzynę, dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo Boże
6.30 – w intencji ks. Mirosława STĘPNIA TChr o łaskę zdrowia (23/30)
8.30 – w intencji księdza Olafa JANKOWICZA o zdrowie i dary Ducha Świętego na drodze kapłańskiej
12.00 – + śp. Zofia, Ludwik, Tadeusz izm. Z rodziny
18.00 – za żyjących