18-12-2020

6.30 – w intencji ks. Mirosława STĘPNIA TChr o łaskę zdrowia (25/30)
6.30 – + śp. Irena ŚLIWA
8.30 – + śp. Czesław BIAŁKOWSKI
12.00 – + śp. Adrian, Władysława(f) POLITOWSCY
18.00 – za zmarłych