29-12-2020

7.00 –
8.30 – za kapłanów o świętość dla nich o ochronę przed złem
12.00 – za duszę w czyśćcu cierpiące
18.00 – rez.