06-03-2021

7.00 – w intencji Józefy(f), dziękczynna za przeżyte 97 lat życia z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MBF
8.30 – + śp. Józefa CHMARZYŃSKA 15 gregoriańska
12.00 – + śp. Stanisław BARTOSZ 1 rocz. śm.
18.00 – + śp. Mieczysław STĘPIEŃ 15 rocz. śm,, zm. z rodziny STĘPNIÓW i BARTNIKÓW
20.00 – wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi za grzechy całego świata (św. Pastuszków Hiacynty i Franciszka)