08-03-2021

7.00 – w intencji Wiktorii o łaskę wiary i nawrócenia, o Boże błogosławieństwo i w intencji jej rodziców
8.30 – + śp. Marek 18 rocz. śm., Czesława(f) i Stanisław
12.00 – + śp. Antoni
18.00 – + śp. Józefa CHMARZYŃSKA 17 gregoriańska