11-03-2021

7.00 – za dusze w czyśćcu cierpiące
8.30 – + śp. Wojciech 8 rocz. śm.
12.00 – + śp. Feliksa(f) MALINOWSKA 28 rocz. śm.
18.00 – + śp. Józefa CHMARZYŃSKA 20 gregoriańska