25-03-2021

7.00 – + śp. Helena LANG 25 rocz. śm, Andrzej, Jan, Julia z rodziny LANG
8.30 – + śp. Barbara MARGRAF oraz zm. z rodziny MARGRAF i SZARKOWSKICH
12.00 – + śp. Julia ŁÓJ i Józef PIETRZYK
18.00 – za konających oraz wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące 5/9