01-04-2021

18.00 – o liczne, święte i gorliwe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne, o gorliwość i świętość dla kapłanów oraz w intencji misji katolickich
18.00 – w intencji kapłanów, którzy posługiwali, posługują i będą posługiwali w naszej parafii o świętość i gorliwość dla nich
18.00 – + śp. Zofia, Michał, Jan, Marianna i zm. krewni z obojga stron, wszyscy z ich rodzin oraz wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące
18.00 –