14-04-2021

7.00 – + śp. rodzice, teściowie ofiarodawcy, Andrzej, Magdalena oraz zm. z rodziny SAWA, SZARKIEWICZ, KOSTYRA
8.30 – + śp. Jan KOZŁOWSKI 5 gregoriańska
12.00 – + śp. Anna PIESZKO 1 rocz. śm., Irena, Mirosław, Marek
18.00 – za żyjących