21-04-2021

7.00 – + śp. Jan KOZŁOWSKI 12 gregoriańska
8.30 – + śp. Jan GLIŃSKI 14 rocz. śm. o Miłosierdzie Boże i niebo dla niego- prosi żona z córkami
12.00 – + śp. Piotr HRYCZKIEWICZ 51 rocz. śm., Ludwika(f) MAKOWSKA 10 rocz. śm.
18.00 – za żyjących