12-05-2021

7.00 – + śp. Julianna, Jan, Tadeusz, Dariusz GŁOWACCY, Janina, Piotr WÓJCIK
8.30 – + śp. Aniela PISZCZEK 12 gregoriańska
12.00 – + śp. Marianna STERNA 10 rocz. odejścia do Pana o radość życia wiecznego
18.00 – za żyjących