08-06-2021

7.00 – + śp. Edmund KONIECZNY 24 gregoriańska
7.00 – + śp. Dariusz PASZKOWSKI
8.30 – o łaskę dobrej śmierci dla Urszuli, Jerzego, Anny, Wojciecha, ich krewnych i wszystkich z ich rodzin
12.00 – + śp. Teresa WARDZIŃSKA 16 gregoriańska
18.00 – w intencji Apostolatu Różańca Świętego i Płaszcza NMP z Guadelupe