24-06-2021

7.00 – + śp. Jan, Janina, Małgorzata, Alina
8.30 – + śp. Krzysztof BIEGAJŁO 1 gregoriańska
12.00 – + śp. Andrzej TKACZYK i Józef MICHAŁOWSKI o łaskę nieba
18.00 – + śp. Włodzimierz ILNICKI 11 gregoriańska